Savilahden havainnekuva, jossa näkyy värikkäitä taloja veden äärellä sekä ihmisiä ja luontoa.sahalaita

Kuopion seudun MAL-sopimuksella konkretisoidaan valtion ja kuntien yhteistyötä

MAL-sopimuksen valtio-osapuolen edustajat tutustuivat Kuopion seudun MAL-sopimuksen etenemiseen Kuopiossa 17.5.2022. Jo lyhyt tarkastelujakso on osoittanut että MAL-sopimus on ollut hyvä ja tarpeellinen väline valtion ja kuntien välisen sekä  kuntien keskinäisen yhteistyön edistämisessä.

MAL-sopimuksen neuvotteluryhmän puheenjohtaja Anna-Leena Seppälä ympäristöministeriöstä kiitti seudun kuntien edustajia hyvin edenneestä työstä, mikä näkyy erityisesti kaupunkiseutusuunnitelman valmistelussa sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittämisessä haasteellisena pandemia-aikana. Valtio-osapuolen edustajat olivat myös kiertoajelulla hyvin vaikuttuneita vilkkaana rakentamisena näkyvästä aktiivisesta kaupunkikehittämisestä.

Kuopion kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen totesi, että ”MAL-sopimus on selvästi vahvistanut Kuopion seudun kuntien yhteistyötä. MAL-sopimuksen myötä on luotu toimiva ja koordinoitu seudullinen toimintamalli, jonka myötä seutuyhteistyö profiloituu entistä korkeammalle tasolle. Yhteinen tekeminen ja kehittäminen vahvistuvat ja saavat tästä uutta virtaa”.

Kuopion MAL-sopimusseudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus solmittiin syyskuussa 2021. Sopimus tuo seudulle lisää panostuksia kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja vähähiiliseen liikkumiseen. Tavoitteena on rakentaa ilmastoviisaita kaupunkiseutuja, lisätä asuntotuotantoa helposti saavutettavilla alueilla ja kasvattaa kestävien liikkumismuotojen, kuten joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Sopimukset tukevat kaupunkiseutujen elinvoimaa ja sujuvan arjen rakentamista. Huomiota kiinnitetään myös asuinalueiden ja asuntokannan monipuolisuuteen ja liikenneturvallisuuteen sekä lisätään työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuutta.

Parhaillaan lausunnolla olevassa Kuopion kaupunkiseutusuunnitelmassa on määritelty kunnittain väestönkasvu ja uusien työpaikkojen sijoittuminen.

Uusi asemakaavoitus toteutetaan siten, että 80 % asumisen kerrosalasta ohjataan keskuksiin, joukkoliikennevyöhykkeille tai vahvan joukkoliikenneverkon palvelualueelle. Tämä tavoite on jo toteutunut ydinkaupunkiseudulla eli Kuopion ja Siilinjärven alueella. Seudun joukkoliikenne pitäisi kulkea ilman fossiilisia polttoaineita v. 2030 mennessä. Siitä 80 % toteutui ydinkaupunkiseudulla jo viime vuonna.

Seudun kuntien tavoite vuosina 20212023 on 4200 uutta asuntoa. Seudullinen asuntotuotantotavoite (1400 asuntoa) lähes saavutettiin vuonna 2021 ja kohtuuhintaisia asuntoja on valmistunut Kuopion kaupunkialueelle tavoitellusti (580 asuntoa / 42%). Seudullinen yleiskaavavaranto on melko hyvä, mutta heti käyttöönotettavia alueita (tonttivaranto) on varsin niukasti ja tämä on jatkuva haaste.

Sopimus kokonaisuudessaan on luettavissa Ympäristöministeriön verkkosivuilta.

MAL-sopimuksen seuranta-aineisto ja 39 sopimuskohdan etenemisen yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät Kuopion kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Kuopion kaupunki / apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen, p. 044 718 5501, jari.kyllonen(at)kuopio.fi

Kuopion kaupunki /asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen, p. 044 718 5050, katri.hiltunen(at)kuopio.fi

Kuopion kaupunki / yhteyspäällikkö Tero Piippo Kuopio, p. 044 718 2125, tero.piippo(at)kuopio.fi

 

Arkisto

02.01.2023
Savilahden uusi pysäköintilaitos P-Sarastuskaari avautuu
19.12.2022
Savilahdentie on valmistunut, liikennejärjestelyt ovat uudistuneet
19.12.2022
Kuopio on vuoden pyöräilykunta 2022
21.11.2022
Viäntö-maisemapylväs ja Savilahden suojeltu mänty valaistaan
17.11.2022
Tutustu Savilahden taide- ja valaistuskohteisiin kävelykierroksella
14.11.2022
Puijon sairaalan asemakaavan muutos saanut lainvoiman
09.11.2022
Tervetuloa tutustumaan Savilahteen – ihmisten ja ideoiden kotiin!
07.10.2022
Neulamäen pelastusaseman ympäristön kaavatyö etenee
23.09.2022
Savilahdentien ja Volttikadun risteyksessä olevan sillan molempien kansien käyttöönotto
01.09.2022
Kauden satoa -ympäristötaideteos kohoaa Iloharjun kiertoliittymään
25.08.2022
Luolan sisäosien rakentaminen alkaa
23.08.2022
Puijonlaaksontien ja Niiralankadun risteykseen työnaikainen kiertoliittymä
22.08.2022
Asfaltointi- ja voimajohtotyöt haittaavat liikennettä Savilahdessa
18.08.2022
Käytössä olevat jalankulku- ja pyöräilyreitit
11.08.2022
Puijonlaaksontien ja Niiralankadun risteyksen liikennejärjestelyt muuttuvat Savilahdessa
04.08.2022
Vanhan Varikon pohjoisosan kaavatyö on saanut lainvoiman
12.07.2022
Uuden sillan osittainen käyttöönotto ja muutoksia jalankulun ja pyöräilyn järjestelyihin
04.07.2022
Savilahdentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Prisma–Tietoteknia suljetaan tilapäisesti
30.06.2022
Osallistu Savilahden asuinalueiden tulevaisuus -kyselyyn!
23.06.2022
Liikennejärjestelyihin muutoksia – VT 5 moottoritien ramppi Iloharjunkadulle
20.06.2022
Huomaa ammattilainen – osallistu kuvakilpailuun!
06.06.2022
Savilahdessa tehdään kesän aikana haastavia voimajohtojärjestelyjä
02.06.2022
Ilmaiseksi etätöihin työviikon ajaksi uuteen CoWork-tilaan Kuopiossa – luvassa työtilan lisäksi majoitus ja lounaat
01.06.2022
Tilapäisten kaistajärjestelyjen uusia ajoratamerkintöjä kokeillaan Savilahdessa
01.06.2022
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus sai pohjantervajaisissa nimen – Luola avataan yleisölle keväällä 2024
18.05.2022
FinVector rakentaa uuden viruspohjaisten geeniterapialääkkeiden tuotantoyksikön Savilahteen
18.05.2022
Kuopion seudun MAL-sopimuksella konkretisoidaan valtion ja kuntien yhteistyötä
16.05.2022
Kävelyä ja pyöräilyä halutaan edistää – vastaa asukaskyselyyn
05.05.2022
Pelastusaseman ympäristön kaavatyö on käynnistynyt
02.05.2022
Tietoliikenneputkia ja mikroverkkoa asennetaan Savilahdessa
21.04.2022
Vilkku-fillarikausi polkaistaan käyntiin 25.4.
21.04.2022
Savilahden alueellinen väestönsuoja, liikunta- ja tapahtumakeskus etenee päätöksentekoon
08.04.2022
Kuopio on Suomen toiseksi vetovoimaisin kaupunki
05.04.2022
Passion for life and drive for collaboration
31.03.2022
Uudenlainen älykaupunkialusta tulevaisuuden tarpeisiin
31.03.2022
Hehkun Sydän -urakan töitä jatketaan Savilahdessa Studentian läheisyydessä
22.03.2022
Kuopion kaupunki investoi jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen lähes 10 miljoonaa euroa