Viäntö-maisemapylväs

Tehtävänä oli suunnitella voimajohtomasto, joka tuo Savilahden maisemaan kaupunkikuvallisesti tunnistettavan teollisen muotoilun elementin. Suunnittelussa on inspiraationa ollut myös Valon kaavassa alueelle nimetyt teemat ’tiede’ sekä ’arvot ja kulttuuri’.

Muotoiluprosessia ovat ohjanneet pylvään sijainti kolmen eri sähköjohtoreitin ”kiertoliittymässä” sekä pyrkimys luoda rakenteellisesti looginen ja arkkitehtonisesti näyttävä teos, joka antaa katsojalle monta tulkinnan mahdollisuutta.

Viäntö on lähtökohtaisesti perinteisen ristikkopylvään uudelleentulkinta. Viäntö yhdistää sähkönsiirron ja luovuuden, mutta se mikä siinä eniten kiehtoo, on sen monitulkintaisuus. Pylvään nimi Viäntö on jalostettu englanninkielisestä sanasta ’twist’. Se kuvaa maisemapylvään kierteistä, ihmisen dna:n rakennetta muistuttavaa muotoa – ja kenties hiukan myös savolaista mielenmaisemaa.

Maisemapylvääseen on asennettu dynaaminen erikoisvalaistus, joka tuo pylvään esiin ja johon on ohjelmoitu tilanteet myös erikois- ja juhlapäiviä varten. Valaistuksen on suunnitellut Mikko Pekonen Ramboll Finland Oy:sta.

Fingrid Oyj on Viännön tilaaja ja rakennuttaja. Kuopion kaupunki on osallistunut voimajohtohankkeen kustannuksiin, koska voimajohtojärjestelyt tarvittiin Yliopistonrannan alueen, Savilahdentien ja moottoritien välisen alueen ja KYSin alueen maankäytön kehittämiseen. Voimajohtojärjestelyt avasivat mahdollisuuden parantaa kaupunkirakennetta ja loivat uusia rakentamismahdollisuuksia sekä toisaalta vastasivat teknisiin korjaustarpeisiin ja turvallisuusparannuksiin.

Sijainti: Savilahdentien ja Niuvantien liittymä / Savilahti
Valmistumisvuosi: 2022
Tilaaja: Fingrid Oyj
Arkkitehtisuunnittelu: Parviainen Arkkitehdit / Bratislav Toskovic, arkkitehti SAFA – pääsuunnittelija
Valaistussuunnittelu: Ramboll Finland Oy, Mikko Pekonen

Suunnittelijan esittely

Bratislav Toskovic on johtava arkkitehti ja partneri Parviainen arkkitehdit -nimisessä arkkitehtitoimistossa Helsingissä. Yli kolmenkymmenen vuoden ajan hän on työskennellyt laajasti monenlaisissa projekteissa, joista ehkä tunnetuin on Fingridin Länsisalmen sähköasema Vantaalla. Kyseessä on projekti, joka vuonna 2018 voitti World Architecture Festival -palkinnon Amsterdamissa ja samana vuonna myös Vantaan kaupungin vuosipalkinnon parhaasta arkkitehtuurista. Bratislav suhtautuu lähtökohtaisesti jokaiseen projektiin paikkaluomistehtävänä, jonka tavoitteena on ainutlaatuinen identiteetti.

 

Linkit:

Esittelyvideo

parviainenark.fi

Valon kaava