Havainnekuva luolastoon rakennettavasta liikunta- ja tapahtumakeskuksesta, jossa on keskellä turkoosi kenttä ja sen molemmilla reunoilla katsomot.sahalaita

Savilahden alueellinen väestönsuoja, liikunta- ja tapahtumakeskus etenee päätöksentekoon

Savilahdesta rakentuu viihtyisä ja yhteisöllinen alue, jossa voi asua, opiskella ja työskennellä järven rannalla, keskellä Kuopiota. Alueella on viime vuosien aikana tapahtunut jo paljon sekä rakentamisen että toiminnan kehittämisen osalta ja parhaillaan käynnissä on runsaasti erilaisia hankkeita. Savilahtea toteuttaa yhdessä laaja julkisen ja yksityisen sektorin muodostama yhteistyöverkosto. Eri toimijat ovat investoineet alueelle 2014–2022 jo noin 600 miljoonaa euroa: tästä peruskaupungin ja verkostoyhtiöiden osuus on noin 10 %. Eteneminen on saamassa lisää vauhtia, kun toteutus on laajentumassa entisen asevarikon alueelle asuntorakentamisen alkamisen myötä vuonna 2023.

Alueellinen väestönsuoja toimii monipuolisena kohtaamispaikkana

Savilahden alueellinen väestönsuoja toimii monikäyttöisenä liikunta- ja tapahtumakeskuksena, joka kytkee varikkoalueen Savilahden ytimeen ja muodostaa kiinnostavan päätepisteen alueen puisto- ja lähipalvelukokonaisuudelle. Väestönsuoja luo kaupunginosan turvallisuutta tarjoamalla yhteiskäyttöisen väestönsuojan lähes 7000 ihmiselle. Lisäksi keskus elävöittää koko kaupunkirakennetta houkuttaen kuopiolaisia uusien palvelujen ja liiketoimintamahdollisuuksien äärelle.

Valmistuttuaan keskus liikuttaa suuren määrän koululaisia, opiskelijoita, liikunta- ja urheiluseuroja sekä yksittäisiä kuntalaisia. Päivittäisen liikuntakäytön lisäksi keskuksessa tullaan järjestämään erilaisia tapahtumia, kuten konsertteja, seminaareja sekä turnauksia, pääsarjapelejä ja kansainvälisiä otteluita. Liikunta- ja tapahtumakeskuksesta muodostuukin monipuolinen kohtaamispaikka n. 300 000–350 000 kävijälle vuodessa.

Kaksivaiheinen hankekokonaisuus

Rakentamisen ensimmäinen vaihe sisältää kalliorakennusurakan, jossa luolastot louhitaan suunniteltuun laajuuteen, lujitetaan ja ruiskubetonoidaan. Kalliorakennusurakka on parhaillaan käynnissä ja valmistuu kesäkuussa 2022.

Kaupunginhallitus käsittelee hankkeen toisen vaiheen toteutussopimusta kokouksessaan 25.4. ja hankkeen eteneminen sekä investointimäärärahan korotus tulevat kaupunginvaltuuston käsittelyyn toukokuussa. Hankkeen toinen vaihe sisältää sekä väestönsuojatilojen että liikunta- ja tapahtumakeskustilojen rakennustyöt, joiden on tarkoitus käynnistyä elokuussa 2022 ja valmistua alkuvuodesta 2024.

Toisen vaiheen kehitysvaihe käynnistyi syksyllä 2021. Kehitysvaiheen tavoitteena oli yhteistyössä hankeryhmän kanssa kehittää suunnitelmia siten, että tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet toteutuvat. Kehitysvaiheessa ei ole muutettu hankkeen laajuutta, jota on jo kertaalleen supistettu keväällä 2021 ennen yhteistoiminnallisen rakennusurakan kilpailutusta. Toisessa vaiheessa hankemuotona on yhteistoiminnallinen tavoitehintainen rakennusurakka.

Rakennuskustannusten nousu, korona ja Ukrainan sota ovat tuoneet haasteensa rakennusalalle. Vaikutukset näkyvät mm. materiaalien, polttoaineiden ja energian hintojen kasvuna. Tällä on suora vaikutus myös Savilahden VSS-, liikunta- ja tapahtumakeskuksen rakentamiskustannuksiin. Hankkeen kustannusarvio on 45,4 M€, jossa on nousua syksyn 2020 kustannusarvioon 9,9 M€. Kustannusarvioon ei ole sisällytetty mahdollisia vielä ennakoimattomia Ukrainan sodasta johtuvia seurannaisvaikutuksia.

Yhteistoiminnallinen tavoitehintainen rakennusurakka mahdollistaa epävakaan tilanteen hallinnan paremmin kuin perinteiset kiinteällä hinnalla suoritettavat hankemuodot. Hanke hyötyy suoraan, mikäli nyt kohonneet kustannukset rakennusalalla tasoittuvat hankkeen toteutusvaiheen aikana.

Lisätietoja:

Savilahti-projektin osalta:
Kuopion kaupunki / Hankejohtaja Antti Niskanen, p. 044 718 5120, antti.niskanen(at)kuopio.fi
VSS-, liikunta- ja tapahtumakeskuksen osalta:
Kuopion kaupunki / Kuopion Tilapalvelut, Marko Väätäinen, p. 044 718 5686, marko.vaatainen(at)kuopio.fi

Arkisto

18.05.2022 FinVector rakentaa uuden viruspohjaisten geeniterapialääkkeiden tuotantoyksikön Savilahteen
18.05.2022 Kuopion seudun MAL-sopimuksella konkretisoidaan valtion ja kuntien yhteistyötä
16.05.2022 Kävelyä ja pyöräilyä halutaan edistää – vastaa asukaskyselyyn
05.05.2022 Pelastusaseman ympäristön kaavatyö on käynnistynyt
02.05.2022 Tietoliikenneputkia ja mikroverkkoa asennetaan Savilahdessa
21.04.2022 Vilkku-fillarikausi polkaistaan käyntiin 25.4.
21.04.2022 Savilahden alueellinen väestönsuoja, liikunta- ja tapahtumakeskus etenee päätöksentekoon
08.04.2022 Kuopio on Suomen toiseksi vetovoimaisin kaupunki
05.04.2022 Passion for life and drive for collaboration
31.03.2022 Hehkun Sydän -urakan töitä jatketaan Savilahdessa Studentian läheisyydessä
22.03.2022 Kuopion kaupunki investoi jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen lähes 10 miljoonaa euroa