Havainnekuva luolastoon rakennettavasta liikunta- ja tapahtumakeskuksesta, jossa on keskellä turkoosi kenttä ja sen molemmilla reunoilla katsomot.sahalaita

Savilahden alueellinen väestönsuoja, liikunta- ja tapahtumakeskus etenee päätöksentekoon

Savilahdesta rakentuu viihtyisä ja yhteisöllinen alue, jossa voi asua, opiskella ja työskennellä järven rannalla, keskellä Kuopiota. Alueella on viime vuosien aikana tapahtunut jo paljon sekä rakentamisen että toiminnan kehittämisen osalta ja parhaillaan käynnissä on runsaasti erilaisia hankkeita. Savilahtea toteuttaa yhdessä laaja julkisen ja yksityisen sektorin muodostama yhteistyöverkosto. Eri toimijat ovat investoineet alueelle 2014–2022 jo noin 600 miljoonaa euroa: tästä peruskaupungin ja verkostoyhtiöiden osuus on noin 10 %. Eteneminen on saamassa lisää vauhtia, kun toteutus on laajentumassa entisen asevarikon alueelle asuntorakentamisen alkamisen myötä vuonna 2023.

Alueellinen väestönsuoja toimii monipuolisena kohtaamispaikkana

Savilahden alueellinen väestönsuoja toimii monikäyttöisenä liikunta- ja tapahtumakeskuksena, joka kytkee varikkoalueen Savilahden ytimeen ja muodostaa kiinnostavan päätepisteen alueen puisto- ja lähipalvelukokonaisuudelle. Väestönsuoja luo kaupunginosan turvallisuutta tarjoamalla yhteiskäyttöisen väestönsuojan lähes 7000 ihmiselle. Lisäksi keskus elävöittää koko kaupunkirakennetta houkuttaen kuopiolaisia uusien palvelujen ja liiketoimintamahdollisuuksien äärelle.

Valmistuttuaan keskus liikuttaa suuren määrän koululaisia, opiskelijoita, liikunta- ja urheiluseuroja sekä yksittäisiä kuntalaisia. Päivittäisen liikuntakäytön lisäksi keskuksessa tullaan järjestämään erilaisia tapahtumia, kuten konsertteja, seminaareja sekä turnauksia, pääsarjapelejä ja kansainvälisiä otteluita. Liikunta- ja tapahtumakeskuksesta muodostuukin monipuolinen kohtaamispaikka n. 300 000–350 000 kävijälle vuodessa.

Kaksivaiheinen hankekokonaisuus

Rakentamisen ensimmäinen vaihe sisältää kalliorakennusurakan, jossa luolastot louhitaan suunniteltuun laajuuteen, lujitetaan ja ruiskubetonoidaan. Kalliorakennusurakka on parhaillaan käynnissä ja valmistuu kesäkuussa 2022.

Kaupunginhallitus käsittelee hankkeen toisen vaiheen toteutussopimusta kokouksessaan 25.4. ja hankkeen eteneminen sekä investointimäärärahan korotus tulevat kaupunginvaltuuston käsittelyyn toukokuussa. Hankkeen toinen vaihe sisältää sekä väestönsuojatilojen että liikunta- ja tapahtumakeskustilojen rakennustyöt, joiden on tarkoitus käynnistyä elokuussa 2022 ja valmistua alkuvuodesta 2024.

Toisen vaiheen kehitysvaihe käynnistyi syksyllä 2021. Kehitysvaiheen tavoitteena oli yhteistyössä hankeryhmän kanssa kehittää suunnitelmia siten, että tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet toteutuvat. Kehitysvaiheessa ei ole muutettu hankkeen laajuutta, jota on jo kertaalleen supistettu keväällä 2021 ennen yhteistoiminnallisen rakennusurakan kilpailutusta. Toisessa vaiheessa hankemuotona on yhteistoiminnallinen tavoitehintainen rakennusurakka.

Rakennuskustannusten nousu, korona ja Ukrainan sota ovat tuoneet haasteensa rakennusalalle. Vaikutukset näkyvät mm. materiaalien, polttoaineiden ja energian hintojen kasvuna. Tällä on suora vaikutus myös Savilahden VSS-, liikunta- ja tapahtumakeskuksen rakentamiskustannuksiin. Hankkeen kustannusarvio on 45,4 M€, jossa on nousua syksyn 2020 kustannusarvioon 9,9 M€. Kustannusarvioon ei ole sisällytetty mahdollisia vielä ennakoimattomia Ukrainan sodasta johtuvia seurannaisvaikutuksia.

Yhteistoiminnallinen tavoitehintainen rakennusurakka mahdollistaa epävakaan tilanteen hallinnan paremmin kuin perinteiset kiinteällä hinnalla suoritettavat hankemuodot. Hanke hyötyy suoraan, mikäli nyt kohonneet kustannukset rakennusalalla tasoittuvat hankkeen toteutusvaiheen aikana.

Lisätietoja:

Savilahti-projektin osalta:
Kuopion kaupunki / Hankejohtaja Antti Niskanen, p. 044 718 5120, antti.niskanen(at)kuopio.fi
VSS-, liikunta- ja tapahtumakeskuksen osalta:
Kuopion kaupunki / Kuopion Tilapalvelut, Marko Väätäinen, p. 044 718 5686, marko.vaatainen(at)kuopio.fi

 

Arkisto

02.01.2023
Savilahden uusi pysäköintilaitos P-Sarastuskaari avautuu
19.12.2022
Savilahdentie on valmistunut, liikennejärjestelyt ovat uudistuneet
19.12.2022
Kuopio on vuoden pyöräilykunta 2022
21.11.2022
Viäntö-maisemapylväs ja Savilahden suojeltu mänty valaistaan
17.11.2022
Tutustu Savilahden taide- ja valaistuskohteisiin kävelykierroksella
14.11.2022
Puijon sairaalan asemakaavan muutos saanut lainvoiman
09.11.2022
Tervetuloa tutustumaan Savilahteen – ihmisten ja ideoiden kotiin!
07.10.2022
Neulamäen pelastusaseman ympäristön kaavatyö etenee
23.09.2022
Savilahdentien ja Volttikadun risteyksessä olevan sillan molempien kansien käyttöönotto
01.09.2022
Kauden satoa -ympäristötaideteos kohoaa Iloharjun kiertoliittymään
25.08.2022
Luolan sisäosien rakentaminen alkaa
23.08.2022
Puijonlaaksontien ja Niiralankadun risteykseen työnaikainen kiertoliittymä
22.08.2022
Asfaltointi- ja voimajohtotyöt haittaavat liikennettä Savilahdessa
18.08.2022
Käytössä olevat jalankulku- ja pyöräilyreitit
11.08.2022
Puijonlaaksontien ja Niiralankadun risteyksen liikennejärjestelyt muuttuvat Savilahdessa
04.08.2022
Vanhan Varikon pohjoisosan kaavatyö on saanut lainvoiman
12.07.2022
Uuden sillan osittainen käyttöönotto ja muutoksia jalankulun ja pyöräilyn järjestelyihin
04.07.2022
Savilahdentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Prisma–Tietoteknia suljetaan tilapäisesti
30.06.2022
Osallistu Savilahden asuinalueiden tulevaisuus -kyselyyn!
23.06.2022
Liikennejärjestelyihin muutoksia – VT 5 moottoritien ramppi Iloharjunkadulle
20.06.2022
Huomaa ammattilainen – osallistu kuvakilpailuun!
06.06.2022
Savilahdessa tehdään kesän aikana haastavia voimajohtojärjestelyjä
02.06.2022
Ilmaiseksi etätöihin työviikon ajaksi uuteen CoWork-tilaan Kuopiossa – luvassa työtilan lisäksi majoitus ja lounaat
01.06.2022
Tilapäisten kaistajärjestelyjen uusia ajoratamerkintöjä kokeillaan Savilahdessa
01.06.2022
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus sai pohjantervajaisissa nimen – Luola avataan yleisölle keväällä 2024
18.05.2022
FinVector rakentaa uuden viruspohjaisten geeniterapialääkkeiden tuotantoyksikön Savilahteen
18.05.2022
Kuopion seudun MAL-sopimuksella konkretisoidaan valtion ja kuntien yhteistyötä
16.05.2022
Kävelyä ja pyöräilyä halutaan edistää – vastaa asukaskyselyyn
05.05.2022
Pelastusaseman ympäristön kaavatyö on käynnistynyt
02.05.2022
Tietoliikenneputkia ja mikroverkkoa asennetaan Savilahdessa
21.04.2022
Vilkku-fillarikausi polkaistaan käyntiin 25.4.
21.04.2022
Savilahden alueellinen väestönsuoja, liikunta- ja tapahtumakeskus etenee päätöksentekoon
08.04.2022
Kuopio on Suomen toiseksi vetovoimaisin kaupunki
05.04.2022
Passion for life and drive for collaboration
31.03.2022
Uudenlainen älykaupunkialusta tulevaisuuden tarpeisiin
31.03.2022
Hehkun Sydän -urakan töitä jatketaan Savilahdessa Studentian läheisyydessä
22.03.2022
Kuopion kaupunki investoi jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen lähes 10 miljoonaa euroa