Kallavesi, laivoja ja asuntoja auringonlaskun jälkeisessä iltatunnelmassa Kuopion satamassa.sahalaita

Kuopio on Suomen toiseksi vetovoimaisin kaupunki

Kuopio menestyi loistavasti kuntien alueellista vetovoimaa selvittäneessä Vetovoima & vaikutus -tutkimuksessa: Kuopio jatkaa jo toista vuotta peräkkäin Suomen toiseksi vetovoimaisimpana kaupunkina heti Tampereen jälkeen.

Tutkimuksessa selvitettiin Suomen kymmenen asukasluvultaan suurimman kaupungin vetovoimaa erityisesti potentiaalisten asukkaiden näkökulmasta. Vetovoima & vaikutus -mallin lisäksi tutkittujen kaupunkien mainetta arvioitiin myös Luottamus & maine -mallilla, jossa mitattiin käsityksiä kaupungin toiminnasta organisaationa, kuten mielikuvia hallinnon toimivuudesta ja kaupungista työnantajana.

Yhteisöllisyys ja viihtyisä asuinympäristö Kuopion erityisiä vahvuuksia

Kaupunkien vetovoiman tärkeimpinä osa-alueina korostuvat asuinalueen yhteisöllisyys ja turvallisuuteen liittyvät tekijät. Kuopio ylsi ainoana kaupunkina erinomaiseen arvioon yhteisön osa-alueella: alueella asuu mukavia ihmisiä ja asukkaat voivat hyvin.

”Oli mieltä lämmittävää huomata, että Kuopiolle ominainen ihmisläheisyys heijastuu tuloksista niin vahvasti. Täällä arvostetaan kanssaeläjiä ja välitetään heistä. Yhteisöllisyys on voimavaramme, kommentoi Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen.

”Hienoa on myös se, miten Kuopio kehittyy koko ajan niin monella eri saralla. Menestyksemme ei ole vain yhden kortin varassa, vaan koostuu monipuolisesti eri tekijöistä, jotka tukevat toisiaan.”

Vastaajat pitivät Kuopion vahvuuksina myös ympäristöä ja kustannusrakennetta. Myös näillä osa-alueilla Kuopio menestyi Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista parhaiten. Ympäristöön liittyvissä kysymyksissä mitattiin vastaajien kokemusta asuinalueen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Kustannusrakenne taas avaa vastaajan kokemusta elämisen kulujen sopivuudesta.

Kuopion vetovoiman kasvu on viime vuosina näkynyt myös väestönkehityksessä: Kuopion väestönlisäys oli ennätyksellisen suurta vuonna 2021, ja Kuopio sai Suomen kaupungeista toiseksi eniten muuttovoittoa heti Tampereen jälkeen. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Kuopion väestönlisäys vuonna 2021 oli 1362, ja ennakkoväkiluku 31.12.2021 oli 121 577 henkilöä.

Kuopiolla on myös useiden aiempien mielikuvatutkimusten mukaan positiivinen imago. Myös viime vuoden Vetovoima & vaikutus -tutkimuksessa Kuopio sijoittui Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista toiseksi parhaiten.

Tulokset pohjautuvat T-Median joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022 toteuttamaan Vetovoima & vaikutus -tutkimukseen. Tutkimus selvittää, millaisia mielikuvia eri sidosryhmillä on kaupungista asuinympäristönä, miten elinvoimaisena alue koetaan ja millaisena sen yhteisöllisyys, sijainti ja elämisen kulut nähdään. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1 698 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Arkisto

18.05.2022 FinVector rakentaa uuden viruspohjaisten geeniterapialääkkeiden tuotantoyksikön Savilahteen
18.05.2022 Kuopion seudun MAL-sopimuksella konkretisoidaan valtion ja kuntien yhteistyötä
16.05.2022 Kävelyä ja pyöräilyä halutaan edistää – vastaa asukaskyselyyn
05.05.2022 Pelastusaseman ympäristön kaavatyö on käynnistynyt
02.05.2022 Tietoliikenneputkia ja mikroverkkoa asennetaan Savilahdessa
21.04.2022 Vilkku-fillarikausi polkaistaan käyntiin 25.4.
21.04.2022 Savilahden alueellinen väestönsuoja, liikunta- ja tapahtumakeskus etenee päätöksentekoon
08.04.2022 Kuopio on Suomen toiseksi vetovoimaisin kaupunki
05.04.2022 Passion for life and drive for collaboration
31.03.2022 Hehkun Sydän -urakan töitä jatketaan Savilahdessa Studentian läheisyydessä
22.03.2022 Kuopion kaupunki investoi jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen lähes 10 miljoonaa euroa