Kolme iloista ihmistä taluttaa Vilkku-fillareita kaupungin keskustassa kesäpäivänä.sahalaita

Kuopio on vuoden pyöräilykunta 2022

Pyöräilykuntien verkosto ry on valinnut Kuopion vuoden pyöräilykunnaksi 2022. Valinnan taustalla on kaupungin pitkäjänteinen työ pyöräilyn edistämiseksi. Investointitaso kestäviin liikkumismuotoihin on ollut korkea ja kuluvan vuoden osalta taso on arviolta 30 prosenttia yhdyskuntatekniikan investoinneista.

Kuopion onnistunut työ näkyy yhä selvemmin kaupunkilaisten arjessa. Savilahden ja Kuntolaakson valmistuneet laadukkaat pyöräväylät luovat loistavat olosuhteet pyöräilylle ja Kuopio on ottanut edistysaskeleita myös pyöräilyväylien opastuksessa ja pyöräpysäköinnin kehittämisessä.

”Pyöräilyväylien opasteita on kesän 2022 aikana asennettu yhteistyössä Siilinjärven kunnan ja ELY-keskuksen kanssa ja pyöräpysäköintiä on kohennettu esimerkiksi Kuopion matkustajasataman alueella sekä Jynkänlahden ja Haapaniemen kouluilla”, kertoo Hanna Väätäinen, liikenneinsinööri Kuopion kaupungilta.

Pyöräilyn olosuhdetyön lisäksi yksi merkittävimmistä pyöräilyä lisäävistä toimista on vuonna 2019 käyttöön otettu Pohjoismaiden ensimmäinen sähköavusteinen kaupunkipyöräjärjestelmä. Vilkku-fillareiksi kutsutuilla kaupunkipyörillä huristelevat niin kuopiolaiset kuin kaupungissa vierailevat matkailijat. Vilkut ovat olleet heti alusta saakka näkyvä osa Kuopion kaupunkikuvaa ja järjestelmästä onkin kasvanut yksi Suomen suosituimmista. Vilkku-fillareiden käyttöaste on ollut alusta asti todella korkea, yhdellä kaupunkipyörällä on poljettu keskimäärin 5−7 matkaa päivässä. Kaupunkipyöräjärjestelmää on kehitetty lisäämällä pyörämäärää ja hankkimalla lisäakkuja. Kesällä 2022 Vilkku-fillareita oli yhteensä jo 350 kappaletta.

Paikallisyhdistykset vahvasti mukana kehitystyössä

Kuopion Polkijat ry on vahvasti mukana kehittämässä pyöräliikenteen edellytyksiä Kuopiossa. Puheenjohtaja Juha Hartikainen iloitseekin Kuopiolle nyt myönnettävästä tunnustuksesta, sillä pyöräliikenteen olosuhteet ovat parantuneet huimasti viime vuosina. Keskeistä on ollut pyöräliikenteen erottaminen jalankulusta.

”Kuopio kulkee eturintamassa myös laadukkaan pyöräpysäköinnin osalta. Pyöräpysäköintiä on suunniteltu huolella ja runkolukitustelineitä löytyy keskustasta, satamasta, Matkakeskukselta sekä monilta kouluilta, liikuntapaikoilta ja linja-autopysäkeiltä. Tämän syksyn aikana pyöräliikenteen opasteita on ilmestynyt ympäri kaupunkia kuin sieniä sateella”, toteaa Juha Hartikainen.

Vilkku-fillarit ovat Kuopion Polkijoiden mielestä yksi Kuopion ylpeyden aiheista. Ne ovat tehneet Kuopiosta aidon pyöräilykaupungin. Sähköavusteisuus tarjoaa aidon liikkumisvaihtoehdon kaiken kuntoisille ja sopii mainiosti Kuopion mäkiseen maastoon.

”Vilkku-fillareihin investoiminen ja palvelun kehittäminen on ollut yksi Kuopion fiksuimmista päätöksistä. Niitä lisää!”, toivoo Hartikainen.

Kuopion hyötypyöräilijöiden Ari Paanalan mielestä Kuopiossa on ollut hyvää pitkäaikainen pyöräilyhenki sekä poliitikkojen että virkamiesten suunnalta, ja kehityksen suunta koetaan selkeäksi jo kaupungin strategian tasolta lähtien.

”Katutöissä myös on järjestelmällisesti mietitty käytännössä, miten pyöräilyn liikenneinfraa voisi parantaa kohde kerrallaan eikä niistä ole tarvinnut käydä turhaa juupas-eipäs-debattia”, kertoo Ari Paanala.

Edistämisohjelmat eivät jääneet pöytälaatikkoon

Kuopiossa on laadittu myös seudullinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma, joka on juuri valmistunut ja siihen on kirjattu määrätietoisia tavoitteita tulevaisuuden osalta, niin seudullisesti kuin kuntakohtaisestikin. Seudullisena tavoitteena on lisätä erityisesti pyörämatkailun kehittämistä yhteistyössä Kuopion seudun kuntien ja yritysten kanssa.

Vuonna 2018 laaditun kaupungin oman pyöräilyn edistämisohjelman mukaisia tavoitteita on jo hyvin saavutettu, mutta töitä täytyy jatkaa muun muassa talvihoidon ja työmaa-aikaisten järjestelyjen osalta. Kuopio on mukana myös Fiksusti kouluun -ohjelmassa, jonka myötä parannuksia on tehty muun muassa suojateiden turvallisuuteen sekä koulujen piha-alueiden pyöräpysäköintiin.

”Toivon, että Vuoden pyöräilijäkunta -tunnustus antaa lisää myötätuulta pyöräilyn ja muutoinkin kestävien kulkutapoihin liittyvän arkiliikkumisen kehitykseen niin Kuopiossa kuin Kuopion seudullakin”, toteaa Väätäinen.

Kohti entistä parempaa pyöräilykaupunkia

Vuoden pyöräilykunta -tunnustus on kannustepalkinto. Kehittämistä löytyy edelleen esimerkiksi yhtenäisen ja laadukkaan pyöräilyverkoston rakentamisessa, turvallisissa risteysjärjestelyissä ja talvikunnossapidon laadussa. Sujuvuus, viihtyisyys ja turvallisuuden tunne ovat keskeisiä tekijöitä pyöräilyn houkuttelevuudessa.

“Kehittämiskohteet on tunnistettu ja tarkat suunnitelmat entistä paremman pyöräilykaupungin rakentamiseksi ovat olemassa. Riittävä investointitaso jatkossa mahdollistaa kehityksen ja osoittaa kaupungin tahtotilan. Myös kävelypainotteisen keskustan toteuttaminen ja torialueen uudistaminen on luonut hyvää pohjaa sekä kävelyn että pyöräilyn kasvavalle roolille kaupungissa. Kuopiolla on vahva ja oikea suunta”, sanoo Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja Matti Hirvonen.

Vuoden pyöräilykunta -tunnustus on myönnetty vuodesta 1991 alkaen esimerkillisestä työstä pyöräilyn edistämiseksi ja sen turvallisuuden parantamiseksi. Tunnustuksen myöntää Pyöräilykuntien verkosto ry pyöräilijöiltä tulleiden ehdotusten perusteella. Vuonna 2021 palkittiin Puumalan kunta ja 2020 Oulun kaupunki.

Lisätietoja:

Pyöräilykuntien verkosto ry / toiminnanjohtaja Matti Hirvonen, p. 040 419 4555, matti.hirvonen(at)poljin.fi

Kuopion kaupunki / suunnitteluinsinööri Hanna Väätäinen, p. 044 718 5318, hanna.vaatainen(at)kuopio.fi

 

Arkisto

02.01.2023
Savilahden uusi pysäköintilaitos P-Sarastuskaari avautuu
19.12.2022
Savilahdentie on valmistunut, liikennejärjestelyt ovat uudistuneet
19.12.2022
Kuopio on vuoden pyöräilykunta 2022
21.11.2022
Viäntö-maisemapylväs ja Savilahden suojeltu mänty valaistaan
17.11.2022
Tutustu Savilahden taide- ja valaistuskohteisiin kävelykierroksella
14.11.2022
Puijon sairaalan asemakaavan muutos saanut lainvoiman
09.11.2022
Tervetuloa tutustumaan Savilahteen – ihmisten ja ideoiden kotiin!
07.10.2022
Neulamäen pelastusaseman ympäristön kaavatyö etenee
23.09.2022
Savilahdentien ja Volttikadun risteyksessä olevan sillan molempien kansien käyttöönotto
01.09.2022
Kauden satoa -ympäristötaideteos kohoaa Iloharjun kiertoliittymään
25.08.2022
Luolan sisäosien rakentaminen alkaa
23.08.2022
Puijonlaaksontien ja Niiralankadun risteykseen työnaikainen kiertoliittymä
22.08.2022
Asfaltointi- ja voimajohtotyöt haittaavat liikennettä Savilahdessa
18.08.2022
Käytössä olevat jalankulku- ja pyöräilyreitit
11.08.2022
Puijonlaaksontien ja Niiralankadun risteyksen liikennejärjestelyt muuttuvat Savilahdessa
04.08.2022
Vanhan Varikon pohjoisosan kaavatyö on saanut lainvoiman
12.07.2022
Uuden sillan osittainen käyttöönotto ja muutoksia jalankulun ja pyöräilyn järjestelyihin
04.07.2022
Savilahdentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Prisma–Tietoteknia suljetaan tilapäisesti
30.06.2022
Osallistu Savilahden asuinalueiden tulevaisuus -kyselyyn!
23.06.2022
Liikennejärjestelyihin muutoksia – VT 5 moottoritien ramppi Iloharjunkadulle
20.06.2022
Huomaa ammattilainen – osallistu kuvakilpailuun!
06.06.2022
Savilahdessa tehdään kesän aikana haastavia voimajohtojärjestelyjä
02.06.2022
Ilmaiseksi etätöihin työviikon ajaksi uuteen CoWork-tilaan Kuopiossa – luvassa työtilan lisäksi majoitus ja lounaat
01.06.2022
Tilapäisten kaistajärjestelyjen uusia ajoratamerkintöjä kokeillaan Savilahdessa
01.06.2022
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus sai pohjantervajaisissa nimen – Luola avataan yleisölle keväällä 2024
18.05.2022
FinVector rakentaa uuden viruspohjaisten geeniterapialääkkeiden tuotantoyksikön Savilahteen
18.05.2022
Kuopion seudun MAL-sopimuksella konkretisoidaan valtion ja kuntien yhteistyötä
16.05.2022
Kävelyä ja pyöräilyä halutaan edistää – vastaa asukaskyselyyn
05.05.2022
Pelastusaseman ympäristön kaavatyö on käynnistynyt
02.05.2022
Tietoliikenneputkia ja mikroverkkoa asennetaan Savilahdessa
21.04.2022
Vilkku-fillarikausi polkaistaan käyntiin 25.4.
21.04.2022
Savilahden alueellinen väestönsuoja, liikunta- ja tapahtumakeskus etenee päätöksentekoon
08.04.2022
Kuopio on Suomen toiseksi vetovoimaisin kaupunki
05.04.2022
Passion for life and drive for collaboration
31.03.2022
Uudenlainen älykaupunkialusta tulevaisuuden tarpeisiin
31.03.2022
Hehkun Sydän -urakan töitä jatketaan Savilahdessa Studentian läheisyydessä
22.03.2022
Kuopion kaupunki investoi jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen lähes 10 miljoonaa euroa