sahalaita

Kuopion kaupunki investoi jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen lähes 10 miljoonaa euroa

Kuopion kaupunki on arvioinut jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen käytettävän osuuden yhdyskuntatekniikan investointihankkeista. Vuonna 2022 Kuopion kaupungin investointihankkeista jalankulun ja pyöräilyn osuus on noin 9,6 miljoonaa euroa. Yhdyskuntatekniikan investointibudjetti vuonna 2022 on yhteensä noin 35 miljoonaa euroa, joten jalankulkuun ja pyöräilyyn panostetaan kuluvana vuonna Kuopiossa merkittävästi.

Yhdyskuntatekniikan investointihankkeet sisältävät katujen ja yleisten alueiden rakentamista ja peruskorjausta. Tämän vuoden hankkeiden osalta jalankulun ja pyöräilyn osuus investoinneista on tehty arvioimalla. Tulevina vuosina seurantaa kehitetään siten, että jalankulun ja pyöräilyn investointien osuutta seurataan jo kustannusarvion laadinnan yhteydessä. Näin ollen seuranta tulee olemaan jatkossa tarkempi.

Tämän vuoden merkittävimmät jalankulun ja pyöräilyn hankkeet sijoittuvat Savilahden alueelle. Muita merkittäviä hankkeita ovat saneerauskohteet Puijonlaaksossa ja Niuvantiellä sekä Tehdaskadun ja Teollisuuskadun alueella.

Kaupunkialueella matkojen pituudet usein mahdollistavat kävelyn ja pyöräilyn arkisissa matkoissa. Pyöräily on myös mukava ja nopea tapa liikkua kaupungissa. Kävelyllä ja pyöräilyllä on myös monia terveyshyötyjä.

Kuopion kaupunki haluaa edistää viisasta liikkumista ja tämän vuoksi myös jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan. Talvikunnossapitoon panostetaan myös edelleen voimakkaasti, ja esimerkiksi talvikaudella 2022-2023 aloitetaan harjasuolauskokeilu myöhemmin sovittavalla pyöräilyn pääreitillä.

Kuopiossa jalankulun ja pyöräilyn osuus yhdyskuntatekniikan investoinneista on jatkuvasti ollut merkittävä.

Lisätietoja:

Kuopion kaupunki / kaupungininsinööri Ismo Heikkinen, p. 044 718 5656, ismo.heikkinen(at)kuopio.fi

Kuopion kaupunki / suunnitteluinsinööri Hanna Väätäinen, p. 044 718 5318, hanna.vaatainen(at)kuopio.fi

Arkisto

18.05.2022 FinVector rakentaa uuden viruspohjaisten geeniterapialääkkeiden tuotantoyksikön Savilahteen
18.05.2022 Kuopion seudun MAL-sopimuksella konkretisoidaan valtion ja kuntien yhteistyötä
16.05.2022 Kävelyä ja pyöräilyä halutaan edistää – vastaa asukaskyselyyn
05.05.2022 Pelastusaseman ympäristön kaavatyö on käynnistynyt
02.05.2022 Tietoliikenneputkia ja mikroverkkoa asennetaan Savilahdessa
21.04.2022 Vilkku-fillarikausi polkaistaan käyntiin 25.4.
21.04.2022 Savilahden alueellinen väestönsuoja, liikunta- ja tapahtumakeskus etenee päätöksentekoon
08.04.2022 Kuopio on Suomen toiseksi vetovoimaisin kaupunki
05.04.2022 Passion for life and drive for collaboration
31.03.2022 Hehkun Sydän -urakan töitä jatketaan Savilahdessa Studentian läheisyydessä
22.03.2022 Kuopion kaupunki investoi jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen lähes 10 miljoonaa euroa