Suunnittelu

Kaavoitus

Savilahden vanhimmat voimassa olevat asemakaavat ovat 1970-luvulta ja osa hankealueesta on edelleen kaavoittamatonta aluetta. Uusia asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia on tehty Savilahti-projektin aikana Puijonlaakson etelärinteelle, Kuopion yliopistollisen sairaalan alueelle sekä Savilahdentien varrelle, Yliopistonrantaan ja Varikon alueelle. Vuonna 2022 lainvoiman saivat Vanhan Varikon pohjoisosan sekä Puijon sairaalan kaavatyöt. Tulevina vuosina kaavoitus etenee Marikon rantaan sekä Savisaareen.

Ajankohtaiset asemakaavat

Neulaniementien ja Microkadun ympäristö:

Neulaniementien ja Microkadun kaavatyössä selvitetään työpaikkarakentamisen ja asuinrakentamisen sijoittamista alueelle sekä tutkitaan liikenne- ja pysäköintijärjestelyt. Kaavatyö käynnistyy syksyllä 2023.

Neulamäen pelastusaseman ympäristö:

Pelastusaseman ympäristön kaavatyön tavoitteena on tehostaa ja monipuolistaa Neulamäen pelastusaseman korttelin rakentamista mahdollistamalla sinne täydentävää toimitilarakentamista. Työ liittyy tiiviisti uuden pelastusaseman rakennushankkeeseen, jonka myötä rakennusalaa on vapautumassa korttelin itäreunasta. Kaavassa ratkaistaan samalla korttelin sisäiset liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä varmistetaan sujuva ja turvallinen liikkuminen kaikille toimijoille ja eri liikennemuodoille.

Maankäytön yleissuunnitelma

Savilahden maankäytön yleissuunnitelmassa yhdistyvät kolmen koulutusasteen kampuksen, yritysten ja tutkimuslaitosten sekä KYSin muodostaman vahvan osaamisympäristön kehittämisen tarpeet viihtyisään asumiseen ja moniin vapaa-ajanvietto- ja virkistysmahdollisuuksiin. Rantamaisemiin on suunniteltu monipuolisia asumisratkaisuja, joissa yhdistyvät elävän ja urbaanin kaupunginosan rakentaminen sekä nykyteknologian hyödyntäminen. Samalla mm. alueen energiaratkaisuissa ja liikennesuunnittelussa on otettu huomioon kestävän kehityksen tulevaisuuden tarpeet. Osaamisympäristö on hiottu sellaisessa hengessä, että alueen huippuosaajat saavat toistensa läheisyydestä synergiaetua. Suunnitelmaan on koottu merkittävä määrä kehittämistä ja yhteistyötä kokonaiskuvaksi, jossa näkyy hyvä yhteistyö alueen toimijoiden kesken.

Kuopion kaupunginhallitus on hyväksynyt Savilahden maankäytön yleissuunnitelman 8.5.2017.

Osayleiskaava

Savilahden osayleiskaavassa alueelle on sijoitettu nykyisten toimintojen lisäksi sekä asumista että työpaikka-alueita. Lisäksi osayleiskaavatyön yhtenä lähtökohtana on ollut ekologisten näkökulmien huomioiminen. Sen saavuttamiseksi kaavassa ja jatkosuunnittelussa on painotettu kaupunkirakenteen tiiviyttä, julkisen ja kevyen liikenteen sekä jalankulkualueiden toimintaedellytyksiä, uusiutuvien energialähteiden käyttöä, kaukolämpö- ja jäähdytysjärjestelmien ekologisuutta, veden säästö- ja kierrätysmahdollisuuksia, rakennusten sijoittelun ja rakennusmateriaalien ekologista merkitystä sekä jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksia.

Savilahden osayleiskaava on tullut lainvoimaiseksi 21.3.2017.

Infrasuunnittelu

Vuonna 2023 infrasuunnittelua jatketaan Vanhan Varikon alueella ja Neulaniementiellä välillä Savilahdentie–Sarastuskaari. Lisäksi vuoden 2023 aikana jatkuu Viinaniemen satama- ja puistoalueen maisemasuunnittelu.

Suunnittelussa panostetaan jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden edistämiseen.

LINKIT:

Savilahden maankäytön yleissuunnitelma (versio 1.0.)

Savilahden maankäytön yleissuunnitelma (päivitys 21.3.22)

Savilahden osayleiskaava

Neulamäen pelastusaseman ympäristö

Vanha Varikko

Savilahti-projektin eteneminen