Suunnittelu

Kaavoitus

Savilahden vanhimmat voimassa olevat asemakaavat ovat 1970-luvulta ja osa hankealueesta on edelleen kaavoittamatonta aluetta. Uusia asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia on tehty Savilahti-projektin aikana Puijonlaakson etelärinteelle, Kuopion yliopistollisen sairaalan alueelle sekä Savilahdentien varrelle, Yliopistonrantaan ja Varikon alueelle. Tulevina vuosina kaavoitus etenee Marikon rantaan sekä Savisaareen.

Ajankohtaiset asemakaavat

Puijon sairaala:

Puijon sairaalan asemakaavan muutoksella tutkitaan Kuopion yliopistollisen sairaalan tontin rakennusoikeuden kasvattamista. Tavoiteena on turvata ja kehittää sairaalan toimintaedellytyksiä sekä mahdollistaa Psykiatriantalon sijoittuminen alueelle ja Niuvantien varren täydennysrakentaminen. Samalla kehitetään jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä ja yhteyksiä alueella. Tavoitteena on, että kaava saa lainvoiman syksyllä.

Vanhan Varikon pohjoisosa:

Vanhan Varikon pohjoisosasta järjestettiin vuonna 2020 alueluovutuskilpailu, jonka tavoitteena oli löytää mahdollisimman inspiroiva ja vaikuttava kokonaisratkaisu alueen kehittämiseksi. Kilpailun voitti ehdotus nimeltä Lohkare ja sitä on kehitetty eteenpäin yhdessä kaupungin kanssa.

Vanhan Varikon alueelle muodostuu uusi ja omaleimainen asuinalue. Sinne saadaan yhteensä noin 1300 uutta asuntoa, 2000 uutta asukasta sekä 600–1000 uutta työpaikkaa.

Suunnitelmissa on saatu innovatiivisesti yhdistettyä toisiinsa laaksoalue sekä kalliotasanne luolineen puurakenteisten kulkusiltojen sekä niihin liittyvien hissi- ja porrasyhteyksien avulla. Suunnitelmassa korostuvat luonto ja upea kalliomaisema. Lisäksi suunnitelma sisältää koulun ja päiväkodin sekä viihtyisiä viher- ja virkistysalueita ja kohtaamispaikkoja. Tavoitteena on, että kaava saa lainvoiman kesällä.

Neulaniementien ja Microkadun ympäristö:

Neulaniementien ja Microkadun kaavatyössä selvitetään työpaikkarakentamisen ja asuinrakentamisen sijoittamista alueelle sekä tutkitaan liikenne- ja pysäköintijärjestelyt. Kaavatyö käynnistyy syksyllä 2022.

Neulamäen pelastusaseman ympäristö:

Pelastusaseman ympäristön kaavatyön tavoitteena on tehostaa ja monipuolistaa Neulamäen pelastusaseman korttelin rakentamista mahdollistamalla sinne täydentävää toimitilarakentamista. Työ liittyy tiiviisti uuden pelastusaseman rakennushankkeeseen, jonka myötä rakennusalaa on vapautumassa korttelin itäreunasta. Kaavassa ratkaistaan samalla korttelin sisäiset liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä varmistetaan sujuva ja turvallinen liikkuminen kaikille toimijoille ja eri liikennemuodoille.

Kaavaaineisto on nähtävillä Kuopion kaupungin Dynasty tietopalvelussa sekä valtuustotalolla 19.10.–18.11.2022 välisenä aikana. Kaavahanketta esitellään yleisötilaisuudessa Kuopion pääkirjaston Kohtaamossa ti 1.11.2022 klo 17.

Maankäytön yleissuunnitelma

Savilahden maankäytön yleissuunnitelmassa yhdistyvät kolmen koulutusasteen kampuksen, yritysten ja tutkimuslaitosten sekä KYSin muodostaman vahvan osaamisympäristön kehittämisen tarpeet viihtyisään asumiseen ja moniin vapaa-ajanvietto- ja virkistysmahdollisuuksiin. Rantamaisemiin on suunniteltu monipuolisia asumisratkaisuja, joissa yhdistyvät elävän ja urbaanin kaupunginosan rakentaminen sekä nykyteknologian hyödyntäminen. Samalla mm. alueen energiaratkaisuissa ja liikennesuunnittelussa on otettu huomioon kestävän kehityksen tulevaisuuden tarpeet. Osaamisympäristö on hiottu sellaisessa hengessä, että alueen huippuosaajat saavat toistensa läheisyydestä synergiaetua. Suunnitelmaan on koottu merkittävä määrä kehittämistä ja yhteistyötä kokonaiskuvaksi, jossa näkyy hyvä yhteistyö alueen toimijoiden kesken.

Kuopion kaupunginhallitus on hyväksynyt Savilahden maankäytön yleissuunnitelman 8.5.2017.

Osayleiskaava

Savilahden osayleiskaavassa alueelle on sijoitettu nykyisten toimintojen lisäksi sekä asumista että työpaikka-alueita. Lisäksi osayleiskaavatyön yhtenä lähtökohtana on ollut ekologisten näkökulmien huomioinen. Sen saavuttamiseksi kaavassa ja jatkosuunnittelussa on painotettu kaupunkirakenteen tiiviyttä, julkisen ja kevyen liikenteen sekä jalankulkualueiden toimintaedellytyksiä, uusiutuvien energialähteiden käyttöä, kaukolämpö- ja jäähdytysjärjestelmien ekologisuutta, veden säästö- ja kierrätysmahdollisuuksia, rakennusten sijoittelun ja rakennusmateriaalien ekologista merkitystä sekä jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksia.

Savilahden osayleiskaava on tullut lainvoimaiseksi 21.3.2017.

Infrasuunnittelu

Infrasuunnittelun pääpaino vuoden 2021 aikana on ollut rakentumassa olevalla Savilahdentiellä, Varikon alueen eteläosassa ja 110KV-linjojen siirroissa.

Suunnittelun painopiste siirtyy vuoden 2022 aikana Vanhan Varikon pohjoisosan katu- ja infrasuunnitteluun sekä Neulaniementien suunnitteluun välillä Savilahdentie–Sarastuskaari. Lisäksi vuoden 2022 aikana käynnistyy Viinaniemen satama- ja puistoalueen maisemasuunnittelu.

Suunnittelussa panostetaan jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden edistämiseen.

LINKIT:

Savilahden maankäytön yleissuunnitelma (versio 1.0.)

Savilahden maankäytön yleissuunnitelma (päivitys 21.3.22)

Savilahden osayleiskaava

Puijon sairaalan kaava-aineisto

Vanha Varikko