sahalaita

Uudenlainen älykaupunkialusta tulevaisuuden tarpeisiin

Kuopion kaupunki on päättänyt panostaa rohkeasti uudenlaiseen digitaaliseen infraan toteuttamalla Datajalostamo-älykaupunkialustan. Älykaupunkialusta toteutetaan samannimisessä Datajalostamo-hankkeessa, jolle Pohjois-Savon liitto on myöntänyt hanketukea Euroopan aluekehitysrahastosta. Siili Solutions Oyj ja Nodeon Finland Oy on valittu Datajalostamo-alustan toimittajaksi.

Datajalostamon keskeisenä tavoitteena on digitalisaation ja eri lähteistä saatavan datan tehokas hyödyntäminen. Tällä tähdätään muun muassa vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistämiseen, uuden yritys- ja innovaatiotoiminnan mahdollistamiseen sekä tietoon perustuvan päätöksenteon ja kestävien elämäntapojen tukemiseen.

Kuopion kaupungin tietohallintojohtaja Jari Torvinen alleviivaa älykaupunkikehittämisen kokonaiskuvaa: ”Kuopion kaupunki kehittää älykaupunkiratkaisuja laaja-alaisesti kolmella eri tasolla: tietoliikenneinfrastruktuuri, sitä hyödyntävä Datajalostamo-älykaupunkialusta ja alustan päällä toimivat sovellukset. Kehittämistyö on haasteellista, mutta sillä parannetaan osaltaan kaupungin kehittymismahdollisuuksia ja elinvoimaisuutta.”

Datajalostamo liittyy tiiviisti Savilahden alueen kehittämiseen. Rakentuva kaupunginosa tarjoaa loistavia mahdollisuuksia testata ja ottaa käyttöön uusia älyratkaisuja, joilla tuetaan esimerkiksi energiatehokkuutta, vähäpäästöistä liikkumista sekä uusia digitaalisia palveluja asukkaille. Yksi testausvaiheessa oleva ratkaisu on Kuopion älykäs liikenneinfra -hankkeessa toteutettavat tekoälyohjautuvat liikennevalot, joilla parannetaan liikenteen sujuvuutta.

Älykaupunkiratkaisuihin liittyviä taustaselvityksiä ja kehittämistoimia on tehty usean vuoden ajan. Selvitys- ja suunnittelutyö huipentui vuonna 2021 neuvottelumenettelynä toteutettuun tarjouskilpailuun.

Datajalostamo-älykaupunkialustan hankintavaihe on ollut mielenkiintoinen prosessi. ”Taustaselvitysten avulla olemme kartoittaneet vaihtoehtoja, jotka parhaiten toteuttavat älykaupunkialustalle asettamamme vaatimukset ja tulevaisuuden tavoitteet. Lisäksi yrityksille tekemällämme tietopyynnöllä pääsimme keskustelemaan potentiaalisten toimittajien kanssa toteutuksen eri vaihtoehdoista. Tällä hetkellä tuntuu hienolta ja helpottavaltakin päästessämme Siili Solutionsin sekä Nodeonin kanssa rakentamaan uutta alustaa Kuopioon”, tiivistää hankkeen projektipäällikkö Martti Vanala.

Myös Siilin Solutionsin toimitusjohtaja Tomi Pienimäki näkee hankkeessa hienon mahdollisuuden: ”Datajalostamossa olemme mukana ratkomassa muun muassa väestönkasvuun, ympäristöön, liikenteeseen ja energiantuotantoon liittyviä haasteita teknologian avulla. Smart City -ratkaisujen avulla rakennetaan kaupunkiympäristöihin parempaa asumista, kuluttamista ja elämistä, ja olemme iloisia päästessämme tekemään tulevaisuuden kaupunkeja.”

Tavoitteena on, että Datajalostamon perusversio otetaan käyttöön ensi syksyyn mennessä, jonka jälkeen sen kehittämistä jatketaan tulevien vuosien aikana. Etsimme jatkuvasti yhteistyötahoja, jotka ovat kiinnostuneet toteuttamaan sovelluksiaan alustalla.

Lisätietoja:

Kuopion kaupunki / Datajalostamon projektipäällikkö Martti Vanala, p. 044 718 2855, martti.vanala(at)kuopio.fi

Siili Solutions Oyj / toimitusjohtaja Tomi Pienimäki, p. 040 834 1399, tomi.pienimaki(at)siili.com

Nodeon Finland Oy / teknologiajohtaja Joel Kuusela, p. 040 586 7134, joel.kuusela(at)nodeon.com

Arkisto

23.06.2022 Liikennejärjestelyihin muutoksia – VT 5 moottoritien ramppi Iloharjunkadulle
20.06.2022 Huomaa ammattilainen – osallistu kuvakilpailuun!
06.06.2022 Savilahdessa tehdään kesän aikana haastavia voimajohtojärjestelyjä
02.06.2022 Ilmaiseksi etätöihin työviikon ajaksi uuteen CoWork-tilaan Kuopiossa – luvassa työtilan lisäksi majoitus ja lounaat
01.06.2022 Tilapäisten kaistajärjestelyjen uusia ajoratamerkintöjä kokeillaan Savilahdessa
01.06.2022 Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus sai pohjantervajaisissa nimen – Luola avataan yleisölle keväällä 2024
18.05.2022 FinVector rakentaa uuden viruspohjaisten geeniterapialääkkeiden tuotantoyksikön Savilahteen
18.05.2022 Kuopion seudun MAL-sopimuksella konkretisoidaan valtion ja kuntien yhteistyötä
16.05.2022 Kävelyä ja pyöräilyä halutaan edistää – vastaa asukaskyselyyn
05.05.2022 Pelastusaseman ympäristön kaavatyö on käynnistynyt
02.05.2022 Tietoliikenneputkia ja mikroverkkoa asennetaan Savilahdessa
21.04.2022 Vilkku-fillarikausi polkaistaan käyntiin 25.4.
21.04.2022 Savilahden alueellinen väestönsuoja, liikunta- ja tapahtumakeskus etenee päätöksentekoon
08.04.2022 Kuopio on Suomen toiseksi vetovoimaisin kaupunki
05.04.2022 Passion for life and drive for collaboration
31.03.2022 Uudenlainen älykaupunkialusta tulevaisuuden tarpeisiin
31.03.2022 Hehkun Sydän -urakan töitä jatketaan Savilahdessa Studentian läheisyydessä
22.03.2022 Kuopion kaupunki investoi jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen lähes 10 miljoonaa euroa