AJANKOHTAISTA:

Datajalostamo-tiedote

TAPAHTUMAT:

LINKIT:

Datajalostamo-älykaupunkialusta

YHTEYSTIEDOT:

Martti Vanala, p. 044 718 2855

Retu Ylinen, p. 044 718 5140 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kuopio.fi 

 

Datajalostamo

Datajalostamo on EAKR-rahoitteinen hanke, jonka aikana luodaan älykaupunkialusta Kuopion kaupungin, oppilaitosten, yritysten, tutkimuslaitosten ja terveydenhuollon käyttöön. Hanke edistää Kuopion kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista mm. resurssiviisaus-, digitalisaatio-, kansainvälistymis- ja kasvutavoitteiden osalta. Datajalostamo-hankkeen tavoite on osaltaan auttaa Kuopion kaupungin kehittymistä hyvän elämän pääkaupungiksi helpottamalla datan käyttämistä hyvinvoinnin edistämisessä.

Datajalostamo-älykaupunkialusta

Datajalostamo-älykaupunkialustan kehittämisen perusperiaatteita ovat horisontaalisuus, avoimuus, pitkäjänteisyys ja toimijariippumattomuus. Horisontaalisuudella tarkoitetaan monialaisuutta. Organisaatioiden välisiä tai sisäisiä siilorajoja ei kannata kopioida virtuaaliseen ulottuvuuteen ja datan hyödyntämiseen. Sen sijaan dataa pitää pystyä yhdistelemään mahdollisimman joustavasti, mutta kuitenkin hallitusti, eri lähteistä. Osa datasta voidaan avata julkiseksi avoimeksi dataksi ja osan hyödyntäminen voidaan mahdollistaa käyttäjien tunnistamisen ja käytön luvittamisen avulla. Avoimuus tarkoittaa sitä, että Datajalostamo suunnitellaan palvelemaan eri ryhmiä yrityksistä ja TKI-toimijoista aina kaupunkilaisiin ja asukasryhmiin asti. Pitkäjänteisyys tarkoittaa puolestaan sitä, että kaikissa ratkaisuissa pyritään katsomaan 30 vuoden aikahorisonttia ja valitsemaan hyvin aikaa kestäviä sekä joustavasti jatkokehitettäviä ratkaisuja. Toimijariippumattomuudella tarkoitetaan toimittajaloukkujen välttämistä. Datajalostamo-alustaa kehitetään siten, että sen kehittämiseen ja ylläpitoon voidaan valita kulloisenkin tilanteen mukaan sopivimmat ja osaavimmat toimittajat. Riippumattomuus huomioidaan kaikissa teknologiavalinnoissa ja sopimusmalleissa.

Näiden perusperiaatteiden varaan toteutetaan jatkuvasti kehittyvä ja joustavasti eri käyttäjäryhmien tarpeita palveleva älykaupunkialusta ja parannetaan datan hyödynnettävyyttä mahdollisimman tehokkaasti. Datajalostamon ympärille ollaankin keräämässä laajaa yhteistyöverkostoa toimijoista, jotka hyödyntävät ja/ tai tuottavat dataa alustan avulla. Osallistumalla yhteistyöhön tässä vaiheessa yhteistyökumppanit pääsevät vaikuttamaan alustan suunnitteluun ja toteutukseen.

Teknisessä mielessä edellä kuvatut periaatteet näkyvät mm. siinä, että Datajalostamo-älykaupunkialustaa kehitetään mahdollisimman laajasti avoimen lähdekoodin varaan. Kaupallisia järjestelmiä ja ohjelmistojakin hyödynnetään toki tarkoituksenmukaisissa kohdissa. Lisäksi Datajalostamon kehitystyössä panostetaan datamallin rakentamiseen (metadata, sanastot, luokittelut jne.), mikä parantaa datan koneluettavuutta sekä tekoälyn ja koneoppimisen käyttömahdollisuuksia.

Datajalostamo-palvelut

API:t ja eri datalähteiden yhdistely: Datajalostamon tarkoituksena on toteuttaa eri lähteistä saatavilla olevan Smart City -datan jalostaminen ja jakelu API-rajapintapalvelujen avulla, alla olevassa kuvassa esitetyn jatkuvan jalostamisen periaatteen mukaisesti. Jalostamon API-rajapinnat tarjoavat myös mahdollisuuden ohjata toimilaitteita jalostetun, eri lähteistä noudetun ja yhdistellyn tiedon avulla. Reaaliaikaisuus ja ns. Edge-laskenta on yksi keskeinen suunnitteluperiaate ratkaisua rakennettaessa.

Analysointi: Datajalostamon ajoalustaratkaisut rakennetaan niin, että Datan jalostaminen Tiedoksi ja Tietämykseksi on mahdollista myös tekoälyn ja koneoppimisen avulla.

Datan varastointi: Datajalostamo tarjoaa tarpeelliset ratkaisut historiatietojen ja aikasarjojen tallentamiseen, jotta datan pohjalta tapahtuva ennakointi on mahdollista.

Käyttäjähallinta/tunnistaminen: Datajalostamo rakentuu niin, että kaikki tietojen käyttäminen ja tuottaminen tapahtuvat tiedon luonteeseen nähden oikean tasoisesti tunnistautuen.

Tietoliikenneinfra/putkireitit: Kehitettävä älykaupunkialusta kytkeytyy tiiviisti Kuopion tietoliikennekonsepti 2050:een, jonka aikana kaupunkiin luodaan uutta tietoliikenneinfrastruktuuria rakentamalla mikrokanavaverkkoa muun rakentamisen yhteydessä. Yhdessä nämä kaksi hanketta kurkottavat tulevaan, jossa älytoiminnot ja tietoliikenneyhteydet tulevat olemaan kaupunkien perusinfrastruktuuria kuten vesijohto- ja sähköverkot tänä päivänä.